• +62 857-7315-8269
  • bonpascamp@gmail.com

BE 490 NANG GUNSANG PE

1

Nang gunsang pe galumbang, manggaori solumi,

Diida sian ginjang Tuhanmu Jesus i, na masa di ho i.

2

Mandate ho sipata dibaen na porsuk i,

Jamot tongtong Tuhanta, di hot ni rohami.

Haporsea ma i.

3

Haposi ma Ibana, sun hinagogo i,

Na tuk palashon roha, ni anakkonNa i.

HaholonganNa i.

4

Ditolong do na pogos i, na marsak roha i.

Tung unang be ho bobos, di pambahenNa i,

Denggan ujungna i.

 

Download aplikasi HKBP di Playstore

Leave a Reply