KJ 157 Insan, Tangisi Dosamu

1

Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, Kristus menempuh jalan

penuh sengsara dan bagai hamba terendah Ia kosongkan diriNya

menjadi Perantara. Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya,

yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia diatas kayu salib.

2

Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita.

Ikutlah Dia yang menang, pikullah salib dan beban dengan bersukacita!

KasihNya perkenalkanlah dan dalam kuasa namaNya kalahkanlah yang jahat.

Ingat darahNya yang kudus, yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!

 

Download aplikasi Diakonia di Playstore

Leave a Reply