NKB 110 Amin, Puji Bapa

1


1
Amin, puji Bapa,
Amin, Sang Pencipta,
Amin, amin.
Amin, puji Bapa,
Amin, Sang Pencipta,
Amin, amin.(2x)
Amin.
2
Amin puji Putra,
Amin Jurus’lamat,
Amin, amin
Amin, puji Putra,
Amin, Jurus’lamat,
Amin, amin.(2x)
Amin.
3
Amin, pujilah Roh,
Amin, Sang Pengajar,
Amin, amin.
Amin, pujilah Roh,
Amin, Sang Pengajar,
Amin, amin.(2x)
Amin.

 

Download aplikasi Diakonia di Playstore

Leave a Reply