Pengakuan Iman – Hata Haporseaon

PENGAKUAN IMAN

Aku percaya kepada Allah Bapa Yang Makakuasa,
khalik langit dan bumi.

Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke Sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Mahakuasa,
dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu Gereja Kristen yang kudus,
persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Amin

================================================
HATA HAPORSEAON

Ahu porsea di Debata Jahowa,
I do Ama pargogo na so hatudosan,
na tumompa langit dohot tano.

Ahu porsea di Jesus Kristus, Anak ni Debata Jahowa nasasada i;
i ma na tinubuhon ni si Maria,
na gabegabean sian Tondi Parbadia andorang so habubuhan.
I do Tuhanta na tumaon na bernit di panguhuman ni si Latus,
na mate tarpajal do Ibana di hau pinarsilang,
na tuat tu banuatoru dung ditanom,
na mulak mangolu di ari patoluhon,
na manaek tu Surgo laho hundul tu siamun ni Debata Jahowa,
AmaNa i pargogo na so hatudosan i,
disi ma Ibana paima mulak sogot tu tano on
manguhumi halak na mangolu dohot na mate.

Ahu porsea di Tondi Parbadia,
jala adong sada Huria na badia,
Huria hatopan ni halak Kristen angka na badia,
dohot di hasesaan ni dosa dohot di Hata i na mandok:
Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate,
dohot di hangoluan na so ra suda.

Amin

Berlangganan

Daftarkan emailmu untuk mendapatkan notifikasi artikel terbaru Diakonia Indonesia melalui email

Join 77 other subscribers