• +62 857-7315-8269
  • bonpascamp@gmail.com

BE 765 NANG PE MUNSAT ANGKA DOLOK

1

Nang pe munsat angka dolok nang humuntal pe ro bean i

ndang tagamon olo munsat asi roha ni Jahowa i,

Nang pe mago sogot langit nang pe mago dohot tano i

Ndang tagamon olo muba na nidokNa di hataNa i.

Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna

Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do

Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho.

Hot do asi ni rohaNa, ro di saleleng-lelengna

Nang pe padan hadameon, tung na so humordit do

Ido hata ni Jahowa Tuhan si asii ho hot do i saut do i.

 

Download aplikasi HKBP di Playstore

Leave a Reply