• +62 857-7315-8269
  • bonpascamp@gmail.com

BE 773 TUHAN MATA NI ARINGKU

1

Tuhan mata ni aringku, Ho do ale-alengki,

Na patiur parnidaan siapuli roha i,

Tung andul do Ho sumurung sian na di tano i,

Ala ni i dapothononku Tuhan na sumurung i.

2

Sian harbangan na gogot borhat au tu Tuhanki,

Tung punjung pardalananku TondiMi do donganki,

Nang adong pe panginsahi hupabenget rohangki,

Alani i dapothononku Tuhan na sumurung i.

3

Nang sipata ndang hujalo muntul pangidoanki,

Nang tung sura pe au bobos hot holong ni Tuhanki,

Ai alogo na mamolus saluhut di tano i,

Alani i dapothononku Tuhan na sumurung i.

 

Download aplikasi HKBP di Playstore

Leave a Reply