KJ 287A Sekarang B’ri Syukur

1

Sekarang b’ri syukur, hai hati mulut, tangan!

Sempurna dan besar segala karya Tuhan!

Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat

Yang tak terbilang, t’rus, semula dan tetap.

2

Yang Mahamulia memb’rikan sukacita,

damai sejahtera di dalam hidup kita.

KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya;

TolonganNya besar seluas dunia!

3

Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi

Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.

Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,

Sekarang dan terus selama-lamanya!

 

Download aplikasi Diakonia di Playstore

Leave a Reply