KJ 304 Pandang, ya Bapa dalam RahmatMu

1

Pandang, ya Bapa, dalam rahmatMu kami, umatMu yang berkumpul

ini, membawa anak padaMu di sini dalam percaya akan janjiMu.

2

Kami beroleh hidup yang baka dari Engkau, ya Bapa yang di sorga,

dan anak ini Kaukuduskan juga: biarlah Kristus Sumber hidupnya!

3

Kiranya oleh Roh dan FirmanMu anakMu Kauterangi, Kaukuatkan,

hatinya pun kiranya Kaulayakkan untuk menjadi kediamanMu.

4

Buatlah dia anakMu penuh dan namanya yang kini disebutkan

Kautulis dalam Kitab Kehidupan jadi anggota tubuh PutraMu.

 

Download aplikasi Diakonia di Playstore

Leave a Reply